Vítejte na stránkách FWG communication. Pro pomoc s výběrem zboží, projektové ceny a jiné podněty, se na nás neváhejte obrátit.

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY - společnosti FWG communication s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 24795526, DIČ:CZ24795526, vedená u KS v Brně, oddíl C, vložka 121669

  1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Pracovní doba na centrále FWG communication s.r.o. v Brně Masarykova 118, 664 42 Modřice,

  1. a) Obchodní oddělení, pondělí až pátek, 7:30-16:00
  2. b) Sklad, pondělí až pátek, 7:30-16:00
  3. c) Výdej objednávek, pondělí až pátek, 7:30-16:00

1.2. Obchodním partnerem / dealerem společnosti FWG communication s.r.o.  pro velkoobchodní prodej se může stát každý zájemce o spolupráci, který bude nakupovat zboží za účelem jeho dalšího prodeje a má k této činnosti patřičné oprávnění. Podpis partnerské smlouvy je podmínkou pouze na prodej vybraného sortimentu a pro odběry na platbu převodním příkazem.

1.3. Podmínky spolupráce s obchodním partnerem. Při registraci na www.shop.fwg.cz/registrace/ zašle partner případné potřebné doklady na adresu společnosti nebo e-mail: objednavky@fwg.cz. Po zaevidování nového partnera do databáze naší společnosti může partner zahájit odběry zboží v souladu s těmito obchodními podmínkami dle jemu přidělených individuálních podmínek. Prvním odběrem partner projevuje souhlas, aby společnost FWG communication s.r.o.  využívala jím poskytnutou e-mailovou adresu pro potřeby šíření obchodních sdělení této společnosti či jiných společností náležejících do skupiny FWG.  Při každém takovém obchodním sdělení bude partnerovi poskytnuta možnost svůj souhlas odvolat. Pokud nám svůj souhlas poskytne, budeme předpokládat, že jej poskytl na dobu neurčitou až do jeho odvolání.

1.4. Partner je podle finančního objemu zboží odebraném zákazníkem v uplynulém účetním období zařazen do dealerské kategorie, podle které je stanovena úroveň poskytovaných slev distributorem. Partnerské kategorie a kredity zajišťuje jednatel/é společnosti dle interní směrnice o kredibilitě a historii nutné pro získání splatnosti. Forma úhrady je stanovena na základě hodnocení dealera ze strany vedení FWG communication s.r.o.

1.5. Podpora partnerů. Distributor poskytuje partnerům nejširší podporu pro prodej nabízených produktů: • zasílání informací o novinkách e-mailem • přístup na partnerské stránky www.fwg.cz a www.shop.fwg.cz, kde je možné získat veškeré ceny a informace o distribuovaných produktech, informace o novinkách atd. • distributor provádí pravidelná školení jak obchodní tak technická, obchodní oddělení i servisní středisko poskytuje dealerům podporu a poradenství při řešení problémů a vypracování rozsáhlejších nabídek • distributor předává koncové zákazníky dealerům podle regionů a jejich specializací

 

  1. PODMÍNKY A POSTUP NÁKUPU ZBOŽÍ

2.1. Objednávka je jednostranný právní úkon partnera adresovaný distributorovi/prodejci. Pro dodání zboží následující pracovní den, pokud je aktuálně skladem, je nutné předat objednávku nejpozději do 13 hodin objednávkovému oddělení jedním z následujících způsobů: • e-shop: www.shop.fwg.cz • prostřednictvím e-mailu: objednavky@fwg.cz • telefonicky tel.: 532 192 505 • poštou na adresu Brno Masarykova 118, 664 42 Modřice. Každá objednávka musí obsahovat: fakturační, dodací a kontaktní údaje a objednané zboží s objednacími kódy a počty kusů. Pokud partner objedná produkty, které nejsou běžně prodávány, nebo výjimečně velké množství produktů, může být požadovaná záloha až do výše 100 % ceny objednávky.

2.2. Potvrzení objednávky. Objednávky poslané přes e-shop a e-mail se potvrzují nejpozději následující pracovní den. Potvrzuje se vykrytí objednávky, informace o chybějícím zboží, případně částečném dodání objednaného zboží. Distributor vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího upozornění.

2.3. Informace o stavu nevykryté objednávky V případě, že zboží nebylo skladem v den objednávky, je objednatel telefonicky nebo mailem informován v okamžiku, kdy je zboží připravené k vyzvednutí či k odeslání. Jestliže je objednávka vyřízena pouze částečně, nedodané zboží se dosílá bez poštovného a balného. Objednané zboží, které je skladem rezervuje distributor maximálně po dobu 5 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty je zboží automaticky uvolněno k prodeji jiným dealerům.

2.4. Storno objednávky Pokud partner vystaví objednávku na zboží, které není běžně prodáváno nebo na výjimečně velké množství zboží a toto zboží neodebere, nepřevezme dobírku, nebo toto zboží vrátí, může mu být účtován stornovací poplatek až do výše 20 % hodnoty objednaného zboží. Pokud partner vystaví objednávku na zboží běžně vedené skladem a toto zboží neodebere, nepřevezme dobírku nebo vrátí, může mu být účtován stornovací poplatek až do výše 200,- Kč bez DPH. Stornovací poplatek bude uveden v následující faktuře nebo samostatné faktuře - daňovém dokladu. Jeho úhradu kupující provede na základě stanovených podmínek splatnosti.

 

 

  1. ODBĚR ZBOŽÍ

3.1. Odběr zboží ve skladu prodejce. Osobní odběr je možný pouze v pracovní době ve skladu prodejce (bod 1.1). Partnerovi bude se zbožím předána faktura a dodací list, které převezme osoba odebírající zboží současně se zbožím a jejichž převzetí prodejci písemně potvrdí. V případě že je s partnerem dohodnuto, že mu daňový doklad zasílá elektronicky převezme osoba pouze dodací list. Partner přebírá odpovědnost za zboží okamžikem odběru u distributora.

3.2. Odběr prostřednictvím dopravce. Zboží je předáváno k přepravě denně ve 14 hodin, tudíž pokud bude objednávka zpracována do 13 hodin a zboží je skladem, je expedováno týž den. Důležité upozornění - odpovědnost distributora za zboží končí okamžikem předáním dopravci. Případnou reklamaci zásilky je nutno provést ihned při převzetí od dopravce /poškozený obal, poškozený nebo nekompletní obsah/. V každé zásilce je přiložen dodací list. Ve výjimečných případech lze po telefonickém upozornění dopravce provést reklamaci písemně do 24 hodin. Pro doručování balíků využíváme přepravní službu PPL CZ s.r.o případně vlastní dopravu. V případě, že vás dopravce nezastihne zanechá vám oznámení. Zásilka se ukládá po dobu max. 7 dnů na překladišti PPL.  Zboží vám je dodáváno zpravidla do 24 hodin od převzetí balíku přepravní službou. Ceny přepravy: při objednávce do 3000 Kč bez DPH - 120 Kč bez DPH, při objednávce nad 3000 Kč bez DPH dopravné zdarma.

3.3. Reklamace zásilky přepravovaného přepravní službou. Důležité - Partner přebírá odpovědnost za zboží okamžikem převzetí od dopravce. V případě reklamace stavu zásilky je nezbytné dodržet následující postup.  • příjemce musí podat reklamaci u dopravce - otevřít spolu s kurýrem balík, provést fyzickou kontrolu zboží a učinit zápis o škodě. Originál zápisu si ponecháte a 1x kopii poskytnete dopravci, 1x kopii zaslat neprodleně na FWG communication s.r.o. e-mailem na adresu: servis.brno@fwg.cz. V případě, že si nejste jisti stavem balíku, převezměte jej s výhradou (zápis do přepravního listu) a informujte o stavu dodávky oddělení objednávek FWG communication. Pokud dopravce není ochoten na místě sepsat reklamační protokol, odmítněte balík převzít.

 

  1. FINANČNÍ PODMÍNKY DISTRIBUTORA

4.1. Partnerům s dobrou platební kázní může být prodejcem přidělen kredit. Tento kredit určuje maximální součet částek na neuhrazených fakturách (bez ohledu na jejich splatnost) vystavených prodejcem partnerovi. Zvýšení je možné i v průběhu období. O zvýšení kreditu je nutné požádat vedení společnosti FWG, které o něm rozhodne.

4.2. Splatnost faktur. Společně s kreditem je dealerovi také stanovena splatnost faktur, nejméně 7, zpravidla 10, maximálně 21 kalendářních dní. V individuálních případech je možné splatnost faktur po projednání s partnerem prodloužit. Maximální povolená splatnost závisí finanční kázni dealera. Pro případ platební nekázně si distributor vyhrazuje právo splatnost zkrátit, případně ji zcela zrušit.

4.3. Platební podmínky. Dealeři distributora mohou využít celkem tří druhů platebních podmínek: • platba v hotovosti při převzetí zboží • platba před dodáním zboží formou bankovního převodu na základě zálohové faktury • platba po dodání zboží formou čerpání kreditu, splatnost faktury je závislá na podmínkách přidělených dealerovi distributorem dle čl. 4.2.

4.3.1. Platba v hotovosti při převzetí zboží. Platba v hotovosti při převzetí zboží může být realizována dvěma způsoby • platba v hotovosti při převzetí zboží • platba prostřednictvím smluvního dopravce při dodávce zboží (na dobírku)

4.3.2. Platba předem. Platba před dodávkou zboží se týká zejména těch dealerů, kteří nemají přidělený kredit nebo je jejich kredit již zcela vyčerpán a partnerů, kteří chtějí uplatnit (u vybraných položek) slevu na zboží poskytovanou při platbě hotově. Poté co je objednané zboží připraveno k expedici, je vystavena distributorem zálohová faktura. S vystavením zálohové faktury systém distributora automaticky zablokuje předmětné zboží pro dealera. Zboží je rezervováno automaticky po dobu 5 dnů od vystavení. Pokud do tohoto termínu neproběhne úhrada, je zboží uvolněno ze zálohové faktury k dalšímu prodeji. Po připsání příslušné částky na účet distributora nebo po zaslání debetního výpisu z účtu dealera je dle objednávky dealera zboží odesláno dopravcem na adresu dealera, resp. je mu umožněn osobní odběr ve skladu distributora.

4.3.3. Platba po dodávce zboží (na fakturu se splatností) Platba po dodávce zboží je umožněna dealerům s přiděleným kreditem. V tomto případě je při expedici zboží dealerovi vystavena faktura. Pro případ platební nekázně si distributor vyhrazuje právo kredit dealerovi snížit, nebo zcela odejmout.

 

 

  1. PODMÍNKY PŘI VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ

5.1. Obecná ustanovení. Pro koncové zákazníky (zboží není určeno k dalšímu prodeji) platí, že zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od data dodání zboží či služby při objednání zboží nebo služby přes náš eshop elektronickou cestou. V souladu s novelou zákona o ochraně spotřebitele má tento, počínaje dnem 01. února roku 2016, možnost využít mimosoudního řešení případných spotřebitelských sporů, příslušným subjektem k řešení je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/12, 120 00 Praha 2, Nové Město, Česká republika. Tímto informujeme spotřebitele o existenci platformy EK (klikněte zde) pro řešení spotřebitelských sporů on-line, kontaktovat nás lze na e-mail adrese: objednávky@fwg.cz. Pracovní doba servisního střediska je: pondělí až pátek: 7:30-16:00 hodin.

5.1.1. Podmínky pro přijetí opravy: Přístroje se přijímají do opravy kompletní, včetně příslušenství, jak osobně na servisním středisku, tak poštou nebo zásilkovou službou. V tomto případě je nutné přiložit reklamační protokol, který musí obsahovat: - název a adresu partnera - datum vystavení - DIČ, IČ partnera - kontaktní osobu partnera - telefonické nebo e-mail spojení na kontaktní osobu dealera - typ přístroje - co nejpřesnější popis závady, informaci o záruce, eventuelně maximální akceptovatelnou cenu opravy - způsob dopravy opraveného zboží. Po doručení vadného zboží do servisního střediska poštou, nebo zásilkovou službou, obdrží partner následující pracovní den mailem nebo poštou opravenkový list (potvrzení o převzetí přístroje do opravy). V případě osobního doručení ihned. Po provedení opravy odešle servisní středisko přístroj obratem zpět. O stavu opravy či reklamace se lze informovat na tel. čísle 532 192 520, podle čísla opravenkového listu, po případě výrobního čísla zařízení.

5.2. Záruční opravy. Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno u společnosti FWG communication s.r.o..  Výjimku tvoří zboží značky GIGASET a kancelářské a telekomunikační techniky Panasonic, tyto produkty je možné zaslat do našeho servisu i při koupi od jiných partnerů. V případě předprodejní reklamace je dealer povinen doručit vadné zboží do servisního střediska v originálním balení včetně manuálů, instalačních médií a příslušenství bez známek užívání. Spolu s reklamovaným zbožím je nutné doložit doklad o koupi. Podmínkou uznání práv z titulu záruky je provedení instalace výrobku pověřenou osobou u výrobků, které pro svou povahu takovou instalaci vyžadují. Nebudou-li splněny výše uvedené záležitosti, reklamace nebude uznána a zboží bude vráceno zpět odesílateli na jeho náklady, nebo po dohodě bude oprava provedena jako mimozáruční (placená). V případě, že předmětné zboží je nutné diagnostikovat v místě instalace, je dealer povinen uhradit distributorovi všechny náklady spojené s cestou technika. V případě, že se reklamace ukáže jako neoprávněná (zboží bude funkční, atp.), zaplatí dealer distributorovi částku dle aktuálního ceníku služeb.

5.3. Mimozáruční opravy. Po doručení vadného přístroje nebo zařízení do servisního střediska obdrží partner opravenkový list s předběžnou cenou opravy. Veškeré dotazy týkající se opravy směřujte na číslo 532 192 520. Pro rychlejší orientaci uvádějte číslo opravy po případě výrobní číslo zařízení.

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Veškeré vztahy mezi prodejcem/distributorem, partnerem / dealerem se řídí těmito Obchodními podmínkami, Reklamačním řádem distributora a příslušnými ustanoveními tomuto vztahu odpovídajících zákonných ustanovení, zejména pak zák. čís. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

 

Verze 09.09.2022